Wykonanie landing page na WordPress dla Forum Budownictwo

Wykonanie landing page na WordPress dla Forum Budownictwo

Wykonanie landing page na WordPress dla Forum Budownictwo:

„To tutaj, co roku spotykamy się w gronie inwestorów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, aby wspólnie omówić sytuację na rynku, prognozy 
i strategie współpracy
 na kolejny rok. Ma to szczególne znaczenie w czasie niepewności i dynamicznych zmian zachodzących w całej gospodarce. Dlatego stawiamy na eksperckie scenariusze i wymianę racjonalnych argumentów. Wsparciem dla rozmów będą najnowsze dane dla całego sektora oraz szczegółowe prognozy dla rynków: mieszkaniowego, komercyjnego i infrastruktury.”

*Tekst pochodzi ze strony Zamawiającego

Odwiedź stronę

Do wykonania projektu użyto: