Logo SweetFlowers

Wykonanie projektu logo dla SweetFlowers.pl